söndag, juni 06, 2010

Flyget tänker rätt

I SvD idag kan man läsa en intressant notis - flygföretag satsar på tåg!! Det är Sundsvalls flyg som satsar på¨tåg till Stockholm. Argumentet är att man med de stora infrastruktursatsningar som nu görs på järnväg till Sundsvall så kommer kunderna att vilja nyttja tåget mer och då vill flygbolaget möta sina kunders efterfrågan- Klokt, då har man gått från att vara flygföretag, till att vara ett persontrafik företag som möter kunderna!

Det är så SJ får fler bra konkurrenter och kunderna får nya möjligheter tack vare satsningarna på järnväg som den här regeringen gör över hela landet!

Inga kommentarer: