fredag, juni 18, 2010

Hälsocentraler är ingen industri!

Idag sker nästa debattinlägg i fråga om Hälsocentralerna i Oskarshamn. Det är den annars väldigt kloke doktorn Joep Perk som tycker att alla Hälsocentralerna ska flytta in på sjukhuset, allt enligt Oskarshamns tidningen. Argumentationen är en flora i industriell rationalitet, men inget om närhet eller lokal förankring.

Landstinget har idag en vårdcentral som ligger jämte sjukhuset och som har dåliga lokaler. I det fallet skulle jag kunna tänka mig att överväga en inflytt på sjukhuset. Men vi ska inte förfalla till att tro på de locktoner som den industriella logiken skapar om närhet till sjukhusets resurser. All vår övriga erfarenhet säger att närhet till sjukhus genererar mer sjukhus insatser. Jag är övertygad om att om vi får en hälsocentral på¨sjukhuset kommer det att generera mer besök på sjukhuset verksamheter och mer nyttjande av sjukhusets alla resurser - även om det kanske inte är nödvändigt för god vård. samtidigt skulle det generera större avstånd för medborgarna och mer likformighet i vårdutbudet i Oskarshamn. Det tror inte jag är bra för utvecklingen av vården. I grunden hör inte primärvården hemma på sjukhuset och det är för mig viktigt att markera.

Oskarshamn behöver inte färre vårdcentraler, den skulle må bra av fler, med spridning i kommunen och det är min förhoppning att vårdvalet så småningom ska ge det. Ett fullföljande av förslaget att flytta alla hälsocentraler till sjukhuset riskerar i nästa steg att leda till en diskussion om den akutverksamhet som finns där - det tror jag vore en oklok utveckling!

Så sluta tänk industriell logik - tänk på patienterna!

Inga kommentarer: