onsdag, juni 02, 2010

Resistensen - ett hot mot sjukvården

Sjukvården med alla dess behandlingar står inför ett jättelikt hot - utvecklingen av multiresistenta bakterier, dvs det finns snart ingen antibiotika som klarar att bekämpa dem. Denna utvecklingen är egentligen ingen nyhet..... men allvaret har ytterligare belysts denna veckan när Ekot har rapporterat om både hur barn drabbas och hur smittskyddet försämras, eller i DN´s ledare idag där man oroas över utvecklingen och i nyhetsdelen beskriver hur detta slår.

Här finns en jättelik utmaning och DN har rätt i att precis som på så många andra områden så hjälper det inte om vi i Sverige gör rätt saker om vi inte kan övertyga resten av EU och världen om att detta är ett jättehot mot sjukvården. Orsaken till utvecklingen är enkel - överförskrivning av antibiotika och sannolikt överanvändning av antibiotika i djurhållningen bidrar också. Tillsammans har det lett oss in i något som kan bli en total återvändsgränd.

Nu krävs internationellt påverkansarbete som gör att fler länder blir mycket mer restriktiva med förskrivningen, här har socialminister Göran Hägglund en uppgift tillsammans med experterna på olika statliga myndigheter. I Sverige måste vi bli än mer restriktiva för förskrivningen, trots att det sannolikt ibland kommer leda till patient och anhörigprotester. En del sjukdomstillstånd måste helt enkelt få "värka ut".Sedan är det ju så att sjukvårdens arbete med patientsäkerhet och vårdhygien är oerhört viktigt eftersom det om det fungerar leder till att färre behöver behandlas med antibiotika. Särskilt viktigt är detta vid omvårdnaden av våra allra minsta barn och våra allra mest sjuka äldre. Slarvet och oförsiktigheten i kommunal omsorg och hälso-sjukvården skapar vårdrelaterade infektioner som skapar behov av antibiotika behandling. Det måste vi gemensamt se till att det minimeras!!
Jag talade i helgen om klimatpolitik i Mundekulla och sade då att det är en av få riktigt globala frågor, men frågan om antibiotika resistens är också en helt global fråga - därför måste det nu tas gemensamma tag och även här, precis som på klimatområdet måste EU bli ett föredöme!!

Inga kommentarer: