tisdag, mars 02, 2010

Ingen satsning på Palliativ vård

Eva - Lena Fungmark har till dagens fullmäktige ställt en interpellation om den Palliativa vården vid Västerviks sjukhus. Beslut om att samla den Palliativa vården till en enhet tog för flera år sedan av landstingsfullmäktige men har inte verkställt av den nuvarande majoriteten. Nu vill man i svaret till Eva-Lena från majoriteten göra gällande att nu minsann sker en satsning på den Palliativa vården och gått ut och presskonfererat om detta. Men skrytet fastnade i halsen. I dagens Västervikstidning så säger en av dem som jobbar med den Palliativa vården att det är väl bra med fina rum på sjukhuset, men vi behöver en samlad enhet där man kan bygga kompetens och ge människor vård utifrån ett helhetsperspektiv.Eller som rubriken tidningen uttrycker det - expert underkänner vårdsatsning... det är bra att hon är så tydlig. Dessutom är det så att det som nu görs stämmer inte med de beslut som tidigare fattats därför det beslutet innebar att vården skulle samlas för att bygga kompetens och höja kvaliteten. Det är bara beklaga att man inte gör rätt för att utveckla den palliativa vården - det hade den varit värd!

Inga kommentarer: