tisdag, mars 23, 2010

(C)atsar framåt i Stockholm

På dagens DN debatt skriver några av mina  C- kollegor i landstinget i Stockholm om hur de vill utveckla sjukvården och vårdvalet där. Jag tycker det är väldigt bra funderingar och förslag som presenteras och som möter en stor del av den kritik som funnits mot det i övrigt väldigt framgångsrika vårdvalssystemet i Stockholm. Man lyfter upp en breddning av ersättningssystemet så att sociala faktorer och vårdtyngd vägs in. Vidare tar man in frågan om de korta besöken som det påstås blivit vanligare. Samtidigt gör man två väldigt bra politiska markeringar:
1) Etableringsfriheten är ett måste för att vårdvalet ska få den betydelse det ska ha, dvs att patienterna får makten och mycket större möjlighet att påverka hur vården fungerar. Detta är ju fortfarande vänstergänget emot och det beror ju på att de inte har patienterna i fokus utan systemet.
2) Politisk stabilitet kring vårdvalet - centergänget sträcker ut handen mot vänsteroppositionen för att man ska kunna nå en bred uppgörelse om hur vårdvalet ska fungera framöver. Det är klokt, framförallt för patienternas skull men också för vårdgivarna, man ska veta att reglerna för primärvården är bestående över tiden. Dessutom visar mina Centerkollegor på en väg som sällan nyttjats i Stockholms politiken där konfrontation varit legio. Jag tror inte det är bra för vården och därmed inte heller för patienterna- Därför hoppas jag att man är framgångsrika med detta delvis nya tonfall i Stockholms debatten!

Inga kommentarer: