lördag, mars 06, 2010

Forma vården efter patienten

Jag tror vi alla har någon bekant, anhörig eller så som fått ett första cancerbesked, men sedan fått gå och vänta antingen på att diagnosen ska fastställas efter ett antal prover eller att behandlingen ska starta. Den vänteperiod är fylld av oro och ångest både för patienten och dennas familj.

I veckan har vi i Östran kunnat läsa om hur en patient fick vänta länge på besked från alla prover som tagits, vården runt denna patient klickade. I processen fram till fastställd diagnos så är det många olika prover som tas och tyvärr är denna process inte alltid samordnad utan man får som patient fara fram och tillbaka sjukhuset. Det blir en tidsutdräkt beroende på att vården inte är samordnad och patientanpassad utan klinikgränser och professionsgränser styr istället. På Oskarshamns sjukhus har man försökt skapa en samordnad lösning och det måste nu spridas till hela länet eftersom den gynnar patienterna.

Idag kan man på Dagens Medicin läsa om hur en vård utan väntetider också leder till bättre vårdresultat över tiden. Det handlar i detta fallet om att man inte ska få vänta onödigt länge på strålbehandling för cancer. Notisen illustrerar det man som amatör har tyckt länge det finns inga fördelar med väntetider i vården, brister i patientorientering leder enbart till onödig oro, lidande och kanske i många fall sämre behandlingsresultat. Därför är en köfri vård och en smidig och samordnad vård över olika gränser ett oavvisligt kvalitetskrav på sjukvården framöver.

Inga kommentarer: