fredag, mars 26, 2010

Valplattform 2010

Under dagen igår ägnade jag mig åt att presentera vårt förslag till valplattform för landstingsvalet i höst. Det sipprar nu ut i länets tidningar i lite olika steg och förhoppningsvis antas det av stämman i Frödinge i morgon lördag.

Inför pressträffarna igår sammanställde jag en förkortad variant av innehållet. Läs och begrunda:

Centerpartiets valplattform för landstingsvalet 2010 bygger på vi ser tre stora utmaningar under den kommande mandatperioden:
* Den största utmaningen är vården av våra mest sjuka äldre. Möjligheten att få t ex hembesök av doktorn måste stärkas. Ett genomförande av förslagen i vår plattform skulle göra tillvaron enklare för våra mest sjuka äldre.

* Patientkvalitet och patientsäkerhet är den andra stora utmaningen kommande år. Det innebär att vårdprocesser och vårdflöden måste bli mer standardiserade och systematiska utifrån ett patientperspektiv.

* Kvalitetsutveckling i den psykiatriska vården är den tredje stora utmaningen. Särskilt viktigt ärdet att samverkan mellan kommuner och landsting blir bättre.
Vi vill möta detta med särskilda insatser för bättre psykisk hälsa och vård, förebyggande hälsoarbete, utvecklad mångfald och företagsamhet samt en vård som ännu tydligare utgår från patientens perspektiv.

Bland de idéer som lanseras i plattformen finns följande:


-Utvecklade mellanvårdsformer inom den psykiatriska vården – en gränsöverskridande vård mellan landsting och kommun – mellan öppenvård och slutenvård.
- Bättre fysiska miljöer i den psykiatriska vården
- Jämlikare hälso- sjukvård i länet – förstärkt förebyggande för särskilt utsatta grupper
- Utveckla användandet av Kultur i hälsoarbetet
- Använd LOV – vårdval inom fler områden av sjukvården såsom KBT behandlingar.
- Vårdsamordnare för våra mest sjuka äldre
- Kö-fri vård i Kalmar län
- Maximerad planeringstid för vård 90 dagar

Inga kommentarer: