tisdag, mars 23, 2010

Kärnkraftsomröstning igen

I dagarna är det 30 år sedan kärnkraftsomröstningen genomfördes och samtidigt lägger regeringen en ny proposition om kärnkraften enligt SR Kalmar. Jag slet tillsammans med många andra för Linje 3 och ett nej till fortsatt användning av kärnkraften. Men vi förlorade. Vinnare var de som ville bygga ut och binda oss vid ett kärnkraftsberoende för att sedan avveckla. Utbyggt blev det och beroende blev vi, det såg den snygga socialdemokratiska - fack - industrigrupperingen till. Under dessa 30 år har det förts återkommande politiska diskussioner om avveckling ,men endast Barsebäck har avvecklats och kärnkraften utgör idag i princip hälften av vår elproduktion - när den är igång.... Av detta kan man lära att politiken har inte klarat av att driva en process som avvecklar kärnkraften. Den har heller inte lyckats med att driva fram en utveckling av nya produktionskällor inom sol och vind. Det är med den bakgrunden man ska se den energi och klimatuppgörelse som regeringen gjort och som Centerpartiet ställt sig bakom. Den uppgörelsen visar redan positiva effekter genom att  satsning på vindkraft nu ökar enormt mycket och nya investeringar görs, samtidigt lägger den ansvaret för kostnaderna för kärnkraften på dess ägare och investerare. Jag vill inte ha mer kärnkraft, det finns väldigt mycket som talar för att utan subventioner kommer inga nya reaktorer byggas. Därför blir det heller inga nya kärnkraftverk även om förbudet tas bort i enlighet med regeringens förslag.

Vi som är kärnkraftsmotståndare kan fortsätta att skrika oss hesa - framgången har varit begränsad - nu är det rätt att istället satsa vår energi på nya energikällor;) för att på det sätt onödiggöra kärnkraften- Det är utmaningen de kommande åren. Jag tycker Kerstin Lundgren på sin blogg gör väldigt kloka funderingar kring alla dessa frågor idag.

2 kommentarer:

carina sa...

Jag ser inte att det finns något att vinna för motståndarsidan genom att ge tillåtelse att bygga ut kärnkraften. Centern tappar i trovärdighet hos sina kärnväljare, har vi råd med det?

Christer Jonsson sa...

Hej

Jo jag ser en stor vinst och det är att vi kan skapa resurser för sol - vind och delvis vatten. Det hade inte skett annars. Sosseregeringarna har ju konsekvent misslyckats med detta!