söndag, mars 07, 2010

Vart tar valet vägen? Centerpartiet kan säkra en stabil Alliansmajoritet!

Idag kan man på DNs web läsa om hur "hemliga" partimätningar nått TT och berättar hur opinionsläget ser ut i de tre storstäderna. Summan av redovisningen är att i storstäderna ligger socialdemokraterna riktigt illa till och det är ju en utveckling som pågått länge i Stockholm, men som nu kan avläsas i både Göteborg och Malmö. Siffrorna mellan de två alliansbildningarna upprätthålls av de faktum att MP fortfarande attraherar storstadsväljare. Men samtidigt kan man se på siffrorna att Allianspartiernas utmaning ligger nu i att övertyga väljarna på landsbygden och de mindre städerna i landet - om inte riskerar vi en väldig tudelning av landet även politiskt.

Här finns Centerpartiets utmaning! Vi måste som parti nu väldigt tydligt klara av att skapa politisk trovärdighet i våra klassiska områden. Vi är det parti i Alliansen som historiskt har störst trovärdighet utanför storstäderna. Den måste vi nu återerövra och vi måste mobilisera dessa väljare. Det odlas ibland i landsorts Sverige en bild av att vänsterpartierna skulle ha en bättre politik för dem. Jag kan inte förstå det. Under de senaste 100 åren är det vänstern som styrt Sverige i huvudsak. Den som på allvar hävdar att de fört en politik till gagn för landsbygden och de mindre orterna under dessa år måste lida av allvarliga minnesförluster. Det är ju vänsterpolitiken som utarmat landsbygden på växtkraft.

Jag vill bara påminna om att
- nu satsar mer på enskilda vägar än någonsin
- arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna har sänkts till gagna för alla mindre företag
- LOV är en servicereform som skapar möjlighet till nya små serviceföretag på landsbygden
- RUt och Rit mm skapar möjligheter

Uppräkningen kan göras lång - men vänstergängets trovärdighet är inte hög om man har någon historisk jämförelse. Framtiden ligger inte i mer offentliga bidrag - den ligger i utvecklat företagande - det kan vi skapa med starkare Centerparti!

Inga kommentarer: