torsdag, juli 29, 2010

tobalksfritt på´sjukhuset!!

Rökning är en av våra allra mest sjukdomsframkallande vanor. Vi vet att cigarettrökningen är väldigt beroendeframkallande och att många människor har väldigt svårt att ta sig loss ur beroendet. När vi ser på statistiken så visar den att rökningen ökar bland yngre kvinnor och vi vet att det kommer att leda till att alltfler av dem dör i lungcancer. Om man betänker allt detta så är det väldigt bra att länssjukhuset nu markerar att man vill inte underlätta för människor som besöker sjukhuset att få tag i tobak. Det leder säkert inte till att så många slutar, men det är en viktig symbolisk markering mot att rökning är ohälsosamt och inget man vill bidra till på sjukhuset, inte ens i kiosken. Så även om det är många som blir upprörda över vad som idag berättas i Barometern och av Radio Kalmar är min åsikt - stå på er det är en viktig markering! Och jag instämmer inte i den bloggkommentar som finns på Barrans hemsida!!

3 kommentarer:

ua sa...

Det var lite underligt att läsa dina senaste inlägg.I det tidigare stred du för valfrihet och i detta, som jag kommenterar, anser du dig veta bättre än jag?!? Tycker du att vi ska få välja eller inte? Eller är det så att du är bättre skickad än jag att bestämma vad som är bäst för mig? I så fall varför vet du inte bäst även vad det gäller vilken sorts vård jag behöver?
Har funderat på att rösta på c men blir allt mer tveksam ju fler c-bloggare jag läser.

Christer Jonsson sa...

Hej
Nej jag anser mig inte veta bättre än någon annan, men frågan om tobak försäljning av tobak på ett sjukhus handlar om att landstinget som hälsoorganisation ska underlätta tobaksanvändning och det tycker inte jag. Jag kan inte och vill inte tvinga någon att göra varken det ena eller andra. Men eftersom jag som sjukvårdspolitiker vet att tobaksanvändning är en av de allra största hälsorisker vi har i vårt samhälle, så blir det en samvetsfråga om vi ska underlätta användningen genom att ha försäljning av det inom sjukhusets väggar. Det tycker inte jag!

ua sa...

En stilla undran... Är inte fetma också väldigt hälsofarligt och leder till en hel del följdsjukdomar? Varför i så fall inte förbjuda även godis och fet mat i dessa kiosker?