torsdag, juli 15, 2010

Några funderingar kring kultur och sjukvård...

Läser idag i SvDs kulturdel en lång och välskriven intervju med Anders Åkesson om Centerpartiets kulturpolitik. Jag gillar verkligen att han lyfter fram betydelse av våra mötesmöjligheter runt om i landet och hur angeläget det är att många av de små biografer som finns kan digitaliseras - stjärna för det!! Sedan tror jag det är viktigt det Anders lyfter fram om betydelsen av kulturens integritet, som sitt eget värde. Vi har som Centerpartister varit lite slarviga med den tydligheten och blivit lite nytto orienterade och det är skönt att detta markeras så tydligt.

En annan läsning som gläder mig idag är från Dagens Apotek, men kanske inte mina S kombattanter i länet.... Farmaceutföretagarna bildar tillsammans med Boots en ny Apotekskedja i Sverige. Måletär 100 nya butiker runt om i landet. Vi får med detta bättre tillgänglighet, fler företagare och fler anställda totalt i sektorn. Dessutom får landets kunder utöver bättre läkemedelsservice tillgång till Boots stora egna produktsortiment - det är så en omreglering ska fungera - tack och lov att den nu är så långt gången att den inte kan hejdas även om olyckan är framme i höst och det blir en rödgrön seger!!

Till sist en fundering kring Hanne Kjölers krönika i DN idag angående väntetidsgaranti på akuter. Hon menar att det är ett felaktigt påfund och förskjuter fokus till fel uppgifter. Anledningen till artikeln är KDs förslag om en akutgaranti på 4 timmar. Hon menar att akuten ska alltid ha behovet som prioriteringsgrund och det äår ju helt sant och hon har helt rätt i att alldeles för många månniskor går till akuten med åkommor som de kunde vänta med till vårdcentralen är öppen. Men samtidigt kommer man inte ifrån att flödena på våra akutmottagningar i mångta fall inte fungerar optimalt utan man har ett arbetssätt som förlänger väntetiderna. För att komma åt just det kan en sk akutgaranti vara en bra åtgärd. Men jag tror att den måste kombineras med att man tydligt och rakt försöker styra bort vårdsökande som inte behöver sjukhusets resurser. För att det ska fungera krävs det kanske vårdcentraler som har helgöppet och öppet lite längre på kvällen. Det krävs en sjukvårdsrådgivning som blir tydlig för de som söker vård vart man bör vända sig. Annars riskerar akuten bli en allt för "populär plats att gå till" och då hotar det vården för dem som behöver den bäst!

Inga kommentarer: