fredag, juli 30, 2010

Flyktingars rätt till vård!!

På Centerstämman för snart ett år sedan tog vi ett viktigt beslut när det gäller rätten till vård för papperslösa flyktingar  m fl. Det beslutet innebar en tyngdpunktsförskjutning i regeringen som gjorde att man kunde starta den utredning som behövs för att vi ska få ett gemensamt regelverk i landet. Idag är det så att de flesta landstinger ger vård till alla, även om man inte har papper. Men eftersom det finns en nationell lagstiftning som inte speglar detta så finns det hela tiden en oklarhet och osäkerhet. Därför är det viktig att frågan nu snarast blir utredd och att ett lagförslag läggs på riksdagens bord efter valet.

Men det är lite oroande att läsa DN.s ledare idag att man i utredningsdirektiven återigen har blandat frågorna om människor rätt till vård med migrationspolitiska bedömningar. Det finns i denna blandning av föreställningar en del likheter med de synpunkter som Göran Persson och sossarna hade kring Polens anslutning till EU och det de kallade social turism. Det verkar som om det hos en det finns en föreställning om att frågan om vård skulle driva människor till att fly sina hemländer och söka sig till Sverige. Det tror jag är att verkligen blanda korten. Människor flyr för att man inte vågar vara kvar i sina länder och man går under jorden i Sverige för att man är rädd för sina liv om man tvingas återvända till det land man flytt.

Människors rätt till vård är en moralisk och etisk fråga och den bör nu regeringen lösa direkt efter en valvinst i höst!

2 kommentarer:

Christoffer Fagerberg sa...

Hej,

Otroligt roligt att fler är engagerade för Papperslösas situation i Sverige. LUF och FP driver just nu en kampanj, skriv gärna under vår namninsamling för papperslösas rätt till vård: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4776

Vi kommer att lämna denna till Göran Hägglund som stöd för linjen att alla människor har rätt till vård.

Anonym sa...

Flyktingar är inte papperslösa dom har uppehållstillstånd och därmed vård och alla andra förmåner den som är lagligt bosatt i landet har. Andra befinner sig här olagligt.