onsdag, juli 28, 2010

Östran ute och cyklar

I en ledare med överdrifter och övertoner om vårdvalet framstår det med all önskvärd tydlighet att för Östra Småland är systemet och den offentliga driften av vården viktigare än patienterna. Det är intressant att i en artikel som handlar om sjukvården finns inte en rad om hur vi ska skapa det bästa möjliga systemet för att ge vård till medborgare som är sjuka. Nej här det bara den ideologiska enögdheten inte resultaten som räknas. I ledaren konstrueras mytbilder och vrångbilder på löpande band!!

Låt mig först vara tydlig med två saker:Den gemensamma finansieringen av sjukvården är självklar och den ska finansiera det som i lagen kallas nödvändig sjukvård för patienten, dvs det vi alla uppfattar som självklart idag!
Den privat finansierade vården ökade som snabbast före innevarande mandatperiod och det byggde på att allt fler medborgare kände sig inte trygga med att få vård i tid. Därför är det genant att ledaren påstår att den stora privatiseringen sker nu, den har skett tidigare som ett resultat av misslyckad socialdemokratisk sjukvårdspolitik.

Vårdvalet har inneburit att vi har fått över 180 nya vårdcentraler runt om i landet. Grannlandstinget Jönköping fick ett 20-tal nya vårdcentraler runt om i länet, ett fåtal av dem i Jönköping. I Kronobergs landsting har det inneburit att man fått ett antal nya vårdcentraler både inne i Växjö men också runt om i länet. I landsting efter landsting som genomfört vårdvalet kan man se denna positiva utveckling som innebär att nya privata vårdgivare etablerar sig där det finns patienter som inte är nöjda med nuvarande verksamheter eller som kanske haft långt till närmsta vårdcentral. Hela denna utveckling har uppstått tack vare den fria etableringsrätten inom ramen för ett landstingsstyrt system med gemensamma regler och samma uppdrag för alla!

Det är lögnaktigt att som i ledaren påstå att de nya aktörerna har fri dragningsrätt på skattepengar. De har ingen annan ersättning än den som de offentliga har och får man inga patienter har man inga inkomster alls. Har respektive landsting utformat ersättningssystemet klokt så stöttar det ett kvalitativt och patientorienterat arbetssätt samtidigt som det uppmuntrar till vårdeffektivitet så att vi inte får ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Men jag inser att patienten och den enskilde medborgarens möjligheter att göra egna val och genom dessa påverka vårdens utveckling och utformning är en styggelse för Östrans ledare – för den har bara en ledstjärna - systemet och politiken vet alltid bäst! Det är det (s)ynsättet som gjort att Sverige haft de längsta vårdköerna i västvärlden, och som gör att i vissa S-styrda landsting har 40% av dem som söker en vårdcentral en dag aldrig fått någon kontakt.

Jag håller dock med ledarsidan om en sak, det är angeläget att valdebatten handlar om dessa skillnader i värderingar för uppenbarligen finns det en socialdemokratisk grundsyn där man misstror medborgaren att kunna fatta självständiga beslut, en uppfattning som Östrans ledarsida är en bra megafon för!

Inga kommentarer: