onsdag, juli 07, 2010

Rödgrön vårduppgörelse inget nytt

Idag har de rödgröna presenterat en vårduppgörelse och när jag går igenom den kan man konstatera att där finns inget nytt utan bara steg tillbaka och mer regelstyrning från staten. Merparten av de förslag man presenterar är gamla förslag som antingen är under genomförande eller sådant man förlorade valet på 2006.
Läs mer på DN.

Men det finns några saker som är allvarliga:
1) Man vill riva upp och förstöra vårdvalet genom att återinföra landstingens monopol i primärvården genom att ta bort den fria etableringsrätten. Det betyder att man är emot de ca 160 nya vårdcentraler som skapats runt om ilandet sedan vårdvalet infördes. Det betyder att man tar bort den förnyelsekraft som vårdvalet genom den ökade konkurrensen innebär.

2) Man har inga ambitioner när det gäller utveckling av vårdgarantin. Det är obegripligt att de rödgröna inte prioriterar en köfri vård!

3) Utökad regelstyrning när man bl a säger att alla läkare ska vara tvingade att följa de natikonella riktlinjer. De går från seriöst utvecklade rekommendationer baserade på evidens och erfarenhet till "lag". Det kommer hämma vårdutvecklingen och innebär att de blir mycket svårare att ta fram nationella riktlinjer eftersom de då inte kan prövas av varje doktor när de ska användas utan ska kunna läsas som en regelbok - gör så här. Jag skulle säga att det är ett helt oseriöst förslag som bara ska ge intryck att man skapar press på landstingen, men det man däremot gör är att man försvårar vårdgivarnas arbete.

Inga kommentarer: