onsdag, juli 14, 2010

Hur många sjukhus och vårdplatser ska vi ha?

Det har en längre tid från bl a Socialstyrelsen och även Läkarförbundet drivits tesen att vi har för få vårdplatser/sängar på våra sjukhus. I en färsk rapport från SKL redovisar hur akutsjukvården i Sverige förändrats de senaste årtiondena, där bl a antalet sängar reducerats med 5/6, eller antalet akutsjukhus halverats. Jag tror dock att minskningen på akutsjukhus är ännu större eftersom vi har alltfler sjukhus med mer begränsade akutuppgifter. I vårt län är det ju så att Oskarshamn är ett sjukhus med akutkapacitet, men egentligen fullvärdigt inom medicin området. Denna typ av utveckling tror jag har skett och kommer att fortsätta ske runt om i landet. Skälen är ju flera, antalet dagoperativa insatser har ökat dramatiskt, den tid man behöver i en sjukhussäng efter en behandling har krympts radikalt - i de flesta fall med enbart bättre kvalitet som resultat enligt tillgängliga kvalitetsstudier.

Hade någon sagt för 30 år sedan att vi skulle få se denna utveckling så hade man betraktats som stollig, men utvecklingen illustrerar en enorm produktivitetsförbättring i sjukvården som ingen riktigt kunde förutse dimensionerna av. Därför tror jag att man ska vara försiktig med att ha en bestämd åsikt om vi har får få eller för många vårdplatser för akuta insatser.

Jag menar att om vi lyckas fortsätta att tydligt minska exempelvis vårdrelaterade infektioner, skapa ännu bättre flöden - patient anpassade - på sjukhusen, om vi skapar bättre samverkan mellan olika vårdnivåer så är jag övertygad om att vi minskar behovet av vårdplatser. Om det sedan kompenseras av ökade behov beroende på¨åldrande befolkning, ja det är inte omöjligt. Men utvecklingen de senaste 30-40 åren gör att man ska vara försiktig med väldigt bestämda åsikter om behovet av vårdplatser. För det är ju som Göran Stiernstedt säger i en intervju i Svd:

–Det finns en gräns för hur få vårdplatser vi kan ha, men visst går det att effektivisera sjukvården ännu mer. Patienten blir inte frisk av att ligga i en säng utan av att få rätt behandling, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Dessutom ska man komma ihåg - det finns inget egenvärde i att ligga på ett sjukhus - det är en farlig plats!
Läs gärna DN också som beskriver rapporten

Inga kommentarer: