torsdag, juli 22, 2010

Stoppa tåget

Sedan något år tillbaka förs det diskussioner om att bygga upp en pendelträgstrafik i sydöstra Sverige som skulle kopplas ihop med resten av Småland och Skåne. Det finns flera skäl till att detta blivit aktuellt, den viktigaste är regeringens satsning på att rusta upp järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona. Men en annan viktig orsak är att Skånetrafiken byter tåg och det är därför möjligt att köpa begagnade tåg till rimliga kostnader för att börja bygga en pendeltågstrafik.

Den som följt diskussionen vet vi har inte ännu blivit helt överens mellan sydostlänen om denna satsning - men det hoppas jag vi blir snarast eftersom detta är en viktigt strategisk satsning för att knyta ihop triangeln Kalmar - Karlskrona - Växjö och integrera Kalmar län i den utvecklade Småland - Skåne trafiken.

När nu järnvägen till Karlskrona rustas upp och man ska/måste bygga mötesspår i Vissefjärda är det med förvåning jag läser i dagens Barometern att det inte är självklart att man ska låta pendeltåget stanna några gånger per dag i Vissefjärda. Om tåget ändå ska stå still där för möten och det ska det - så vore det ju konstigt om man inte prövade att utveckla trafiken så att Vissefjärda borna skulle kunna ta tåget. Det vore klimaträtt och det skulle bereda en av Emmaboda kommuns vackraste samhällen än bättre möjligheter att bli en attraktiv bostadsort. Därför kommer jag både som regionpolitiker och lokalpolitiker göra vad jag kan för att Vissefjärda ska stå med på ställen man stannar på när pendeltågstrafiken startar!!

1 kommentar:

Mikael.R.Nilsson sa...

stopp i vissefjärda det kan vi driva på ihop har precis samma uppfattning Christer. Det helt rätt med tanke på klimat och att vissefjärda är väldigt vackert håller jag med om också. Det bra för hela kommunen om detta bli verklighet.