lördag, juli 10, 2010

Miljöovänliga partiet

Idag har miljöpartiet återigen visat sitt rätta ansiktet - förbudspartiet! Den stora nyheten idag är att staten ska införa ett 5 årigt stopp för nya sk extern lokaliserade köpcenter. Argumentet som MP använder är att det hotar handeln i innestäderna och att det inte är milöjövänligt.

Aftonbladet visar på ett förtjänstfullt att MP har helt fel vad gäller att det skulle hota handeln i central städer - det gör det inte. Men det är också så att extern lokaliserad handel är miljövänligt. Det skapar en möjlighet för en familj att göra större samlad inköp och lätt ta med dem hem. De externa handelscentra minskar ju dessutom trafiken i innerstäderna, vilket är bra för miljön.

Dessutom skapar det möjlighet för nya affärslösningar såsom IKEA. Utan externhandel hade inte IKEA varit en möjlighet, så MP förslaget är ett direkt stopp för IKEA att ytterligare expandera i Sverige, men det gäller fler företag.

Dessutom är det så att MP förslaget innebär att den prispress som extern handeln skapar uteblir och övertid kommer vi konsumenter få betala högre priser för våra inköp.

Det som är utmaning för våra kommuner är att se till att för den som inte har en bil eller som inte behöver den för sina inköp också kan ta sig till ett externt köpcenter via kollektivtrafik, det är tyvärr oftast något som inte funkar så bra.

Jag lyssnade på Maria Wetterstrand i Almedalen där hon hävdade att hon var liberal och inte emot stora handelscentra, det tog två dagar så visade det sig vara osant. Hon vill i praktiken förbjuda handelscentra - MP etablerar sig ytterligare som ett tydligt förbudsparti - det är bra att alternative blir tydliga!

Läs också DN´s kommentar!

Inga kommentarer: