fredag, december 18, 2009

Vårdval och kömiljard på en dag..

På förmiddagen idag beslöt vi enhälligt om nästa steg i genomförandet av vårdvalet i kalmar län, vilket redovisas bl a i Radio Kalmar. Det känns bra. Det är en Alliansreform som kommer att ge bättre möjligheter till fats läkarkontakt, större tillgänglighet och en tydligare anpassning av vården efter behov. Vänstergänget har släpats fram till detta beslut, det är synd, men nu har vi ett enigt beslut som vi alla har ansvar för och som gäller oavsett valutgång till hösten. Det är bra!

Sedan har vi idag fått resultatet av en annan Alliansreform - kömiljarden. Antalet som väntar mer än 90 dagar har minskat, behandlingar och besök ökar och tillgängligheten har blivit bättre. Samtidigt finns det smolk i bägaren eftersom flera landsting inte skött detta snyggt mot medborgarna och urholkat vårdgarantin genom att fiffla över väntande till sk frivilligt väntande utanför vårdgarantin. Det är inte värdigt landstingen och sjukvården, men även i offentliga sammanhang lockar pengar.... Min blogg kollega Anders W Jonsson har skrivit en bra reflektion kring sura sossar som längtar tillbaka på den tiden då väntetiderna var ännu längre!

Men en bra dag för Kalmar länsborna - man ser resultatet av två bra Alliansreformer kömiljarden som gjort att väntetide i Kalmar län är bland det kortaste i landet och vårdval startar efter årskiftet - bra!

Inga kommentarer: