onsdag, december 02, 2009

Bra uppdrag granskning - men enkla demagogiska knep

Uppdrag granskning hanterar ikväll bilismen och dess problem i relation till klimatmålen. Man illustrerar tydligt hur svårt det är att förena nuvarande nivå på transporter och resor med klimatmålen - 2 grader. Vi lever med en rävsax där olika intressen står mot varandra. I programmet gör man en stor poäng av att de kommande årens infrastrukturinvesteringarna inte bidrar på önskat sätt till klimatmålen.

Det är ett något demagogiskt sätt att diskutera frågorna. Vägar och järnvägar skapar möjligheter till resor och i en utvecklad ekonomi är resor helt avgörande. Frågan är hur vi gör dessa resor. Den frågan närmast bortser Uppdrag granskning från. Man behandlar den utifrån tesen att teknikutvecklingen kommer inte räcka till och att inga eller väldigt få kollektivtrafiks satsningar kommer att göras. Men det är fel antaganden. Jag är helt övertygad om att oavsett regering och regionala ledningar kommer vi se alltmer kollektivtrafik satsningar och därtill mer av miljöstyrande avgifter av olika slag. Man kan inte som Uppdrag granskning tro att ofungerande vägar och järnvägar är en lösning - det är de aldrig. Det är det andra åtgärder som gör.

Sedan är det ett ovanligt lumpet påhopp på Andreas Carlgren när man ställer uttalande från 80-talet och hans roll som ungdomsförbundsordförande mot det han säger som miljöminister. Det är helt orimligt att låtsas som om inget hänt sedan 90-talet.

1 kommentar:

Chri$ sa...

Men det avgörande är att ledande politiker inte erkänner att bilismen måste minska - både i andel av trafiken och i absoluta tal. Det blir pinsamt och sätter käppar i hjulen för att få till ett hållbart samhälle.