måndag, december 07, 2009

Tystnadens Iran

Jag brukar inte skriva om utländska förhållanden. Men nyheten i DN om att Iran stänger ner internet är en händelse värd att uppmärksamma. Händelsen visar en regim som inte skyr några medel för att dölja hur läget i landet är. En regim som är rädd för fria opinionsyttringar och spridning av information och som insett att den dagen medborgarna helt och hållet vet vad som sker riskerar man ett folkligt uppror.

Men händelserna talar för att det behövs en ny revolution i Iran och därefter skapandet av en demokrati med fritt internet och fri opinionsbildning alla andra mänskliga rättigheter som hör ett land till.

Inga kommentarer: