måndag, december 21, 2009

Landshövdinge frågan aktuell igen....

Idag publicerar SR Kalmar ett stort reportage om landshövdingarnas sätt att utöva sitt ämbete. Det är många "avslöjanden" som många säkert har synpunkter på. För mig illustrerar det mest att hela idéen med landshövdingar är omodern och att vi som land behöver tänka om och skapa en ny klarhet om vad som är statens roll i regionerna och vad som ska skötas av regionala ledare och politiska församlingar. Landshövdingerollen måste bli mer av statlig chefstjänsteman och lämna fälten som handlar om utvecklingspolitik och gynnande av länen. Staten klarar inte idag sin roll med samordning av olika statliga funktioner och verksamheter, därför bör mer tid läggas där snarare än på att representera länet i olika avseenden.

Utvecklings och förnyelseansvaret för våra regioner måste få en tydlig demokratisk förankring därför är det nya regioner som behöver bildas och valda ledare som ska styra - inte statliga tjänstemän - det är föråldrat!

Inga kommentarer: