måndag, december 14, 2009

Läkemedelsfusk

Idag avslöjar DN det man kunnat misstänka sedan länge - en del av läkemedelsbolagen manipulerar den statliga läkemedelssubventionen. Det är oetiskt och obegripligt att bolagen utsätter sig för risken att bli avslöjade som manipulatörer. Vilket man nu blivit.

I samband med omregleringen av apoteken diskuterades reglerna för generika handeln mycket och de som arbetade fram förslaget till omregleringen föreslog ju också ett förändrat regelverk för generika. Det avstyrktes av alla remissinstanser och regeringen valde att inte använda förslaget. Men DN´s avslöjande visar att det kanske hade varit klokt att byta upplägg. Det hade minskat risken för otillbörlig manipulation såsom nu sker!

Jag tycker att regeringen när processen med nya apotek är genomförd och fått "sätta sig" måste ta ett nytt grepp om generika försäljningen så att vi kommer ur en situation där den marknaden så uppenbart kan manipuleras!

Inga kommentarer: