onsdag, december 09, 2009

Förödande kritik av psykiatriska kliniken i Kalmar

I dagens Barometern och SR Kalmar redovisas en tillsynsrapport från socialstyrelsen från en tillsyn på psykiatriska kliniken i Kalmar. Det är en sorglig läsning och samtidigt inte riktigt överraskande med tanke på de anhöriga jag talat med den senaste tiden.

Jag antar att ansvarigt landstingsråd kommer säga att dessa misslyckanden är verksamhetens ansvar - men det är det bara delvis sant. Om man läser denna rapport tillsammans med revisionsrapporten som kom tidigare i höstas ger det tyvärr intrycket av en verksamhet som inte fungerar som den ska. För detta finns det ett tydligt politiskt ansvar - frågan är om någon tar det. Vänstermajoriteten måste snarast komma upp med handlingsplan och ta sitt ansvar för den grupp som har svårast att göra sin röst hörd.

Inga kommentarer: