tisdag, december 15, 2009

Välj rätt el

I dagarna har Oskarshamns elbolag annonserat enligt Radio kalmar att man satsar på det som beskrivs som klimatneutral el energi. Det låter ju bra, men när man sedan läser det finstilta, så visar det sig att det är 100% kärnkrafts - el och då blir det ju något annat. Att påstå att en elproduktion med 100 000 åriga konsekvenser är klimatneturalt och hållbart är enligt mitt tycke att böja sanningen. Medan andra bolag väljer att satsa på vind, vatten och t o m sol så väljer Oskarshamns bolag kärnkraft - undrar hur mycket OKG betalade för den reklaminsatsen? Min uppmaning är - gå inte på detta kärnkraftstrick!

2 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Michael Karnerfors sa...

Ok, nu får du väldigt gärna förklara dig: hur påverkar en mängd använt kärnbränsle som sitter i en vattenbassäng 40 meter under jord klimatet?

Och vad är det du anser inte är hållbart med ett slutförvar för detta kärnbränsle?