tisdag, december 29, 2009

Vad är rätt politiskt organisation?

Inför varje mandatperiod gör vi en översyn av landstingets politiska organisation. I landstinget i Kalmar län har det sedan slutet av 90-talet formats en ganska centralstyrd organisation med i stort sett all makt koncentrerad till landstingsstyrelsen och dess arbetsutskott. Från Centerpartiets sida var vi väldigt tveksamma till denna utveckling tillsammans med några andra partier. Jag är fortfarande inte tillfreds med den lösning vi har där väldigt mycket makt koncentrerats till en liten grupp förtroendevalda medan den stora gruppen fullmäktigeledamöter inte kan delta särskilt aktivt i beslutsfattandet. Samtidigt kan det nog konstateras att ur lednings och styrningssynpunkt så är detta ganska effektivt men de demokratiska bristerna är tydliga.

I ett antal inslag har Radio Kalmar speglat politikerkostnaderna i de olika landstingen i vårt närområde. Där syns också landstinget i Kalmar läns särart, vi är det landsting med flest landstingsråd och flest politiska sekreterare men sammantaget kostar inte vår organisation mer än de andras. Det betyder att vi också lämnar mindre utrymme för fritidspolitikerna i fullmäktige att arbeta med olika frågor.

I den översyn som nu ska ske under våren måste vi försöka hitta en organisation och arbetssätt som ännu bättre kan kombinera demokratisk diskussion och förankring med en effektiv politiska styrning. Det blir en utmaning.

Basse har också kommenterat detta klokt - det kan du läsa här.

Inga kommentarer: