fredag, december 04, 2009

Ta bort den dubbla bokföringen av vårdköerna NU!

Alla vi som arbetar med sjukvårdspolitik och hur tillgängligheten ska bli bättre har med viss förvåning konstaterat att notoriskt dåliga landsting under 2009 börjat rapportera allt kortare officiella väntetider i vården. Lockelsen har uppenbarligen varit att få del av den av Alliansregeringen utlovade kömiljarden om väntetiderna minskar. Men hur man kortat väntetiderna i ett antal landsting, såsom Skåne är inte ok. Istället för att faktiskt erbjuda människor vård inom vårdgarantin så har man på olika sätt övertygat patienterna att ställa sig i den parallella kön där man själv väljer att vänta för att få nöjet att efter 12 månader bli opererad på sitt närmsta sjukhus. Det är inget annat än fuffel och båg. Målet med vårdgarantin är att ALLA oavsett om man åker iväg eller går till sitt närmsta sjukhus för besök eller behandling ska få det inom 90 dagar. Därför är den dubbla kön ett klart brott mot idéen med vårdgarantin.

I Dagens Eko och på morgonens Rapport uppmärksammar man idag detta förhållande och Göran Stiernstedt från SKL säger då att han tror att den dubbla bokföringen kommer att försvinna snart...Han borde sagt att under 2010 tar vi från landstingen bort den sk kategorin frivillig väntan som en del av vårdgarantin - den som enligt läkarbedömning behöver ett besök eller en behandling ska få få det inom 90 dagar - BASTA.

När vi möts till sjukvårdsdelegation nästa vecka måste denna fråga lyftas och vårdgarantin börja gälla för alla som den avser att omfatta.

Inga kommentarer: