onsdag, december 16, 2009

Nästan färdigt vårdvalssystem

Efter många sorger och fördröjningar närmar vi oss äntligen ett beslut om vårdvalssystem i Kalmar län. Efter att vänstermajoriteten förhalat processen länge och underlagen saknats så kunde vi igår eftermiddag debattera och diskutera utifrån nästa helt färdiga underlag - 3 dagar före beslutet i landstingsstyrelsen.

Vi kommer på fredag ta ett enigt beslut, men jag tycker egentligen att det för mycket detaljer och regleringar i materialet samtidigt som det lagts in en ganska stor uppföljningsbörda. Detta kommer att komplicera vardagen för både offentliga och privata vårdgivare framöver och jag är inte säker på att primärvården blir bättre. Men samtidigt kan det sägas att systemet vi har utformat på intet sätt är mer styrande och reglerande än vad andra landsting valt så på det sättet sticker vi inte ut.

Men från och med fredag eftermiddag startar nu processen att intressera nya aktörer för att etablera sig i Hälsovalssystemet i Kalmar län. Vårdgivare som vill driva ett förebyggande arbete och samtidigt på ett alldeles utmärkt sätt ta hand om sina patienter när man väl blir sjuk. Nu kommer medborgarna i Kalmar län få del av den dynamik som uppstår när viss konkurrens skapas i en verksamhet. Jag är övertygad om att vi kommer se enheter med längre öppettider, särskilda satsningar på barn och familj eller på äldre osv. Det ska bli spännande att följa utvecklingen under våren när allt ska bli verkstad!

Inga kommentarer: