lördag, december 19, 2009

Är Stockholm sjukt?

I fredagtens DN redovisades utfallet av de första åren med vårdvalet i Stockholm. Den visar på att man uppnätt de mål som Alliansmajoriteten i Stockhom ville.... man har tydligt och klart ökat tillgängligheten och det är nu lätt för en patient att få en tid hos doktorn. Det är bra. I dagens Dn redovisas att trots en 20% ökning av besöken i primärvården har också besöken vid aktumottagningarna ökat. Det var ju dock inte avsikten! Sammantaget är det så att Stockholmarna gör fler besök i sjukvården än man gör i något annat landsting i landet. Frågan man ställer sig är ju om det verkligen är så att Stockholmarna är sjukare än resten av svenska folket?

Tror inte det! Utifrån ett folkhälsoperspektiv är ju stockholmaren friskare och man har bland de yngsta befolkningarna i landet. Nä snarare är det så att den större mängden besök är resultatet av stort utbud och en glidning mot efterfrågestyrd sjukvård snarare än behovsstyrd sjukvård. Det är ett bekymmer även för övriga landsting eftersom det kan starta en utveckling vi inte vill ha. Ska vi klara av att ha en gemensamt finansierad sjukvård måste den bygga på att sjukvårdsbehovet styr inte förmågan att efterfråga och kräva. Därför är det oroande när en ledande sjukvårdspolitiker i Stockholm säger " det är bara patienten som vet behovet av ett besök" - närmare än så kan man inte komma än att säga att efterfrågan ska styra.

Inga kommentarer: