tisdag, december 01, 2009

Ett steg framåt i Stockholm

Frågan om sprutbytesprogram har diskuterats alltmer i landet den senaste tiden. Landstinget i Stockholm har varit väldigt kritiska till detta medan Lund och Malmö som enda platser i landet har erbjudit denna typ av lösning. Det har nästan funnits ett drag av konflikt mellan dessa båda punkter i landet...

Därför är det bra att Stockholms läns landsting idag enligt DN ska överväga att starta ett projekt med sprutbyte. Om detta ska göras på något ställe så är det ju i Stockholm som har ett stort antal missbrukare med hög risk att drabbas av smittade sprutor. Man kan ha många etiska funderingar kring detta med sprutbytesprogram och i vårt län är det bra att frågan börjat lyftas dels av min partikollega Bengt Hjelmkvist och dels i en interpellation av Lisbet Lindberg (fp) till landstingsfullmäktige. Vi behöver diskutera detta i landstinget och med länets kommuner innan några beslut fattas, men det är bra att det nu händer något i huvudstaden.

Inga kommentarer: