tisdag, mars 24, 2009

Sjukgymnastik i fara!

Vad betyder en lag? Riksdagen fattade för ett tag sedan beslut om att ge de sjukgymnaster som har sk nationellt etableringstillstånd möjlighet att fortsätta och verka och den dag man vill pensionera sig sälja verksamheten vidare till en annan sjukgymnast. Det har varit en efterlängtad förändring av den avvecklingslag som socialdemokraterna m fl hade genomdrivit tidigare. Men man får aldrig vara riktigt nöjd!

Många av de sjukgymnaster som har etableringstillstånd har för att underlätta för patienter och avlasta landstinget slutit sk vårdavtal. Det har inneburit att de har haft ett reglerat samarbete med landstinget, vilket varit väldigt bra. Döm om min förvåning när jag i slutet av förra veckan fick kunskap om att dessa sjukgymnaster och företagare anser juristerna på Sveriges kommuner och landsting har förlorat sina etableringstillstånd eftersom de har ingått vårdavtal. Det innebär att de skulle förlorat den självständiga grund de har haft för sin verksamhet, trots att det i de avtal de skrivit med landstinget står att de har rätt att återgå till att verka på etableringstillståndet om vårdavtalet upphör.
Dessa känner sig nu lurade vilket bl a framgår av en artikel i VästerviksTidningen

Detta är inte rimligt!! Jag har nu kontaktat regeringskansliet för att reda ut om SKL juristernas tolkning är rimlig/korrekt och hoppas få ett svar de närmaste dagarna. Men uppenbart är att denna tolkning står inte i samklang med de intentioner regeringen hade!

Det vore en stor förlust för patienterna i Västervik och i andra delar av länet om detta leder till att ett antal verksamheter avvecklas - för det är risken! Tycker Lena Segerberg som ansvarigt landstingsråd verkligen att detta är ok eller är hon beredd att göra en insats för att välfungerande rehab verksamhet i Västervik ska få leva vidare?

Inga kommentarer: