torsdag, mars 19, 2009

hur svart blir det?

Det senaste dygnet har jag ägnat mig åt möten på SKL ( Sveriges kommuner och landsting) och det finns ett samlat intryck för den ekonomiska utvecklingen - nattsvart! Signalerna från regeringskansliet är att statens intäkter inte sjunker, de rasar ner oerhört snabbt som en lavin som utlösts. Vi har sett motsvarande för kommuner och landstings skatteutveckling, men jag är rädd att nästa prognos i april kommer vara ännu sämre.

I detta läget måste politiken samla ihop sig för att ta gemensamma tag, både mellan nationell nivå och kommunal/regional nivå. Men vi måste så långt möjligt också hitta lösningar över blockgränser för att möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar. Det förutsätter en majoritet som också är beredd att ta ansvar och vågar tala om att förändringar behöver göras. Det räcker inte med "stopp" beslut av allehanda slag, det krävs mer än så!

Inga kommentarer: