torsdag, mars 05, 2009

äldre får för mycket och fel läkemedel

Socialstyrelsen har ånyo granskat hur vården i Kalmar, Östergötland och Jönköpings län hanterar läkemedel till äldre enligt en notis i bl a Barometern. De konstaterar att det har inte blivit bättre sedan deras granskning 2005.
- Detta är ett underkännande av det arbete som bedrivits under senare år. Jag kan bara konstatera att det förstärker behovet av det Äldreuppdrag som vi gemensamt från allianspartierna krävt ska formuleras för primärvården.
- Det behövs nu göras en granskning av varför denna läkemedelsförskrivning fortsätter trots att den inte är rimlig och jag förväntar mig att majoriteten tar initiativ till detta!
De kunskaper som nu finns om läkemedelsförskrivning och äldre måste få ett genomslag. Dessutom illustrerar rappporten att det förslag vi lade fram från Allianspartierna i budgetdebatten förra året borde genomförts. Vi föreslog att man för primärvården också skulle ha ett mål om att alla som är inskrivna i hemsjukvården, inte bara de som bor på särskilt boende, ska en läkemedelsgenomgång per år. Det avslog majoriteten. Socialstyrelsens rapport visar att det var ett helt felaktigt beslut. Jag förväntar mig att man nu lyssnar på oss när vi upprepar förslaget detta år!!

Inga kommentarer: