torsdag, mars 26, 2009

S förlorar

I en del media (bl a Barometern, SMP)redovisas en analys av vårens opinionsundersökningar. De visar på en intressant trend. Det opinionsras som vänstersidan haft sedan i höstas bottnar i en stor förändring i attityderna i storstadsområdena. Där finns nu en stor alliansmajoritet. Medan det fortfarande är så att vänstergänget har majoritet i mindre orter och på landsbygden.

Inför valet 2010 är detta lovande, storstäderna går vanligtvis före i opinionssvängningar. Och det har historiskt inte gått att vinna regeringsmakten utan en tydlig majoritet i storstäderna. Så detta bör vara en analys som sprider stor oro i socialdemokratin. I Stockholm kan man misstänka att bl a den starka sosse kritiken av vårdvalet nu slår tillbaka. Nu märker väljarna att vårdvalet givit större tillgänglighet till primärvården - det uppskattas.

För oss som verkar i Kalmar län visar analysen att vi måste öka trycket för att vända opinionen till alliansens fördel även här, men också att det är möjligt!! Närmare 18 månader återstår till valet - nu är det bara att intensifiera arbetet för en fortsatt alliansmajoritet!

Inga kommentarer: