tisdag, mars 17, 2009

äntligen ett läkemedelsavtal

Äntligen är SKL och regeringen överens om läkemedelsavtalet. Det är ett helt ok avtal som innebär att regeringen tar sin del av kostnadsökningarna för läkemedel. Hur mycket Kalmar län får av de 800 miljonerna beror på fördelningen mellan landstingen. Men det borde bli ca 15-20 miljoner, vardera året. Det är pengar som behövs. Det enda man kan undra över är värför det skulle dröja ända fram till mars 2009 i nnan man kunde bli överens. Det är inte rimligt med denna osäkerhet för framtiden. Staten och SKL måste nu bli överens om en annan förhandlingsordning för framtiden.

Inga kommentarer: