onsdag, mars 04, 2009

riktlinjerna slår igenom

Socialstyrelsens förslag till riktlinjer slår idag igenom i media, bl a i Expressen och Svd. Det är bra eftersom det kommer att skapa ett tryck på vården att ge rätt vård eftersom patienterna nu kommer att kunna börja ställa frågor om de får behandling ng vi enligt de riktlinjer som finns och den evidens som finns. Det är också en kunskapsstyrning vi behöver.

Inga kommentarer: