tisdag, mars 17, 2009

Bra öppning Maud

I ett samtal med riksdagsjournalisterna öppnar Maud för att ompröva partiets hållning till införandet av Euron enligt bla DI. Sverige har alldeles för länge använt devalveringar som metod för att behålla konkurrenskraft. Det har inneburit att svenska folket blivit fattigare och fått betala företagens bekymmer. Det är nog klokt att låta finanskrisens värsta delar blåsa över innan partiet tar en ny diskussion, men inför stämman 2011 borde dettas vara ett givet diskussionsämne!

1 kommentar:

INput sa...

Bra att du har fått med Maud på tåget.
Läser i FPs program:
"Ett svensk inträde i valutasamarbetet skulle undanröja osäkerheter och valutarisker - och bidra till ökade investeringar, exportintäkter och ekonomisk tillväxt. Därför bör en ny folkomröstning hållas i Sverige."
Ska vi göra gemensam sak?