söndag, mars 15, 2009

Pengar!

Medan jag var borta besöktes Kalmar av Alliansledningen i Sveriges Kommuner och landsting. Ett av de budskap man förde ut var behovet av höjda generella statsbidrag till kommuner och landsting. I en artikel på DN´s hemsida idag visar ett nytt material från konjunkturinstitutet att det är en stor mängd arbeten som är i fara om inte ekonomin för landsting och kommuner förstärks. Det man särskilt lyfter fram är att det är landstingen som drabbas först av de ekonomiska svårigheterna. Allt detta kan man se i Landstinget Kalmar län där den försämrade skatteutvecklingen gör att intäkter blir 250 miljoner lägre än budgeterat 2010.

Nu får man bara hoppas att partivännerna i regeringen tar intryck och helst före vårpropositionen ger besked om höjda generella statsbidrag inför 2010! Det finns inget skäl att försämra välfärden och att öka på arbetslösheten. Det finns inget generellt behov av strukturomvandling i välfärdssektorn, därför bör man säkra ekonomin i välfärden!

Inga kommentarer: