söndag, augusti 23, 2009

Viktiga prioriteringar

I dagarna är vi ett antal centerpartister från länet som skrivit nedanstående debattartikel för att ge vår syn på budgetprioriteringarna. Den är så här lång publicerad i bl a Västerviks Tidningen


Centerpartiet tar ton i budgetförhandlingarna


Sänkta arbetsgivaravgifter, höjda pensioner och fler ungdomar i arbete

Centerpartiet har tagit ton i budgetförhandlingarna inför 2010. För oss i kommuner och landsting är behovet av åtgärder stort för att ta oss ur lågkonjunkturen.

Sänkta arbetsgivaravgifter är en ytterst viktig åtgärd. Den riktas till såväl företagare som till kommuner och landsting. För kommunerna innebär det till exempel bibehållen nivå inom skolan och äldreomsorgen, områden som Centerpartiet värnar. En sänkning av arbetsgivaravgiften för Kalmar läns landsting skulle ge ett tillskott på över 20 miljoner kronor, räknat i 2008 års utfall. En ansenlig summa. Kalmar kommun skulle få ett tillskott på ca 14 miljoner kronor, Högsby kommun ca 1,3 miljoner kronor för att ge några exempel. Jobb och verksamheter skulle bibehållas och utvecklas.

Höjda pensioner är en ytterst viktig angelägenhet. Vi centerföreträdare anser att det i första hand är de med de lägsta pensionerna som ska prioriteras. Pensionärskollektivet är inte en enhetlig inkomstgrupp. Variationerna mellan de med höga inkomstpensioner och de med garantipension är oerhört stor. Inga ytterligare jobbskatteavdrag utan att pensionärerna först får sin beskärda del.

Ungdomsarbetslösheten är hög, alltför för hög. Alla medel för att minska den är viktig för såväl den enskilde ungdomen som samhällsekonomin. Slopad åldersgräns för starta-eget-bidrag, flera utbildningsplatser i såväl yrkeshögskola som högskola, kortare handläggningstider i jobbgarantin för unga samt höjda studiemedel och fribelopp är åtgärder som är rätt. Dessa åtgärder tillsammans med dem som redan finns ger ungdomar en bättre chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Höjda studiemedel skulle ge fler ungdomar möjlighet att utbilda sig samtidigt som de som redan är etablerade på arbetsmarknaden kan vidareutbilda sig.


Centerpartiets förslag inför regeringens budgetarbete gynnar vår del av landet och därför hoppas vi att övriga partier är lyhörda och inser att Centerpatiets förslag både gynnar välfärd och arbete!

1 kommentar:

Linda sa...

Kan tipsa alla som funderar på att starta eget att höra med Skatteverket vad de har för kurser. Gick en där och det var mycket lärorikt.