fredag, augusti 14, 2009

bemötande och patienten

I dag kan vi i Barometern och Östran läsa om två exempel på hur vården inte sköter bemötandet och omvårdnaden av patienter. Det är sorgligt och det är extra bedrövligt att båda exemplen handlar om psykiatrin. Det väcker frågor om hur vården i vardagen fungerar och vilka värderingar som styr beteenden.

Jag vet att man i vården och särskilt psykiatrin har en tuff arbetssituation. Men även när det är det så måste rätt värderingar styra och bemötandet vara professionellt korrekt. I de två exempel vi nu kunnat läsa om har det inte varit så - det är ingen bra signal om hur det fungerar.

Inga kommentarer: