torsdag, augusti 27, 2009

Bra samtal

Vi är ju mitt i processen med att förbereda vårdvalet i vårt län. Det är en besvärlig process eftersom vi har en politisk majoritet som inte vill. Men vi gör vad vi kan för att det ska bli en så bra utformning som möjligt under dessa omständigheter.

Vi har under samtalens gång upprepade gånger framför att majoriteten och landstingets tjänstemän inte enbart ska tala med primärvården i offentlig regi utan också med våra privata vårdgivare så att de upplever att det blir en utformning av vårdvalet där de kan och vill verka. Men vi har förstått att det intresset har varit lågt från i varje fall majoritetens sida. Så vi har ikväll för att åtminstone få lite avstämning mött ett antal av de privata läkarna i länet. Det var ett bra samtal och mycket enkelt kan man säga att de är bekymrade över att det finns en risk för att vårdvalet enbart gynnar större enheter och att det blir byråkratiskt. Deras synpunkter ska vi nu försöka bära med oss i det fortsatta arbetet.

Men det fanns också i kväll ett tonfall som är bekymmersamt och det är att man från flera håll känner att landstingets politiska majoritet inte har förtroende för dem som privata vårdgivare och att de gör en viktig uppgift för patienterna. Den känslan ska ingen som arbetar med sjukvården i Kalmar län behöva känna och vänstermajoriteten har ett stort ansvar för denna brist på förtroende. Det sorgliga är att det inte verkar förstå detta.

Ett majoritetsskifte om ett år skulle kunna börja ändra på det förhållandet.

Inga kommentarer: