söndag, augusti 23, 2009

Omhändertagande och bemötande

För någon vecka sedan kunde vi i lokal media läsa om hur människor känt sig kränkta och dåligt bemötta i den psykiatriska vården i vårt län. På försommaren anordnade vi från Centerpartiet en samtalskväll kring den psykiatriska vårdedn på Kalmar museum. Orsaken att vi var där var att man hade öppnat Anna Odells utställning vars konstverk just handlar om hur vi möter människor i det absoluta nödläget och hur vi hanterar människor i psykiatrisk vård. Odells verk är oerhört utmanande och grundas både på en egen erfarenhet och ett seriöst grundarbete. Idagens DN har men stor artikel som i grunden emanerar ur Anna Odells verk och den uppståndelse hon skapade i vintras när hon iscensatte ett omhändertagande i Stockholm och dokumenterade det. Varför skriver jag då om detta nu. Jo dels är det så att för mig är det oerhört viktigt att vården för människor som är i behov av psykiatrisk vård fungerar ännu bättre och att bemötande och omhändertagande är centrala moment i detta. Men så är det också så att i morgon inleds rättegången mot Anna Odell. Förvisso fejkade hon ett vårdbehov, men effekten av det har vi som samhälle stor nytta av eftersom hennes konstverk satt fokus på något väldigt viktigt - hur vi möter de mest utsatta i vårt samhälle. Därför hoppas jag att man frikänner henne!

Inga kommentarer: