tisdag, augusti 18, 2009

utländskt kunnande som behövs

Idag har DN en väldigt bra artikel om vad förändringen i utlänningslagen betyder. Man beskriver hur den gjort det lättare att få tag i kompetens och hur svenska företag på det sättet kan lösa kundproblem på ett säkert sätt. När man nu läser detta ska man notera att artikeln poängterar att den stora fördlen med lagen är dess enkla procedurer vilket gjort systemet enkelt och förutsägbart.

Då kunde man tänkt sig att det var väl hela riksdagen med på... Men icke de fackligt orienterade vänsterpartierna var emot att facken inte fick inflytande i frågan och inställningen avspeglar sig tydlig i den intervju som görs med en vänsterpartistisk företrädare, kunde lika gärna varit en sosse. Det är denna öppenhet, enkelhet och utvecklingsorientering som också står på spel om olyckan är framme om ett år och den rödgröna kartellen vinner valet.

4 kommentarer:

programmerare sa...

Ja, det måste vara skönt att vi importerar arbetskraft istället för att utnyttja de arbetslösa dataspecialister istället(jag är ironisk). Dessutom är det redan idag inget problem med att sparka folk pga arbetsbrist, det handlar om ren lönedumpning.

Anders sa...

Jag blir rädd när jag läser hur ni politiker vill inte (eller kanske kan inte) se en fråga ur olika perspektiv. Du ser hela artikeln från företagarnas.

Jag menar, du kan väll inte vifta bort att om de utländska arbetarna inte följer våra svenska regler, blir utgången att vi i Sverige måste ändra LAS och Kollektivavtalen till samma standard som i Indien eller Kina (om de har några).

Men du står ju på företagsägarnas sida, och de vill ju bara ta ut mera vinst för varje år. Du kan hävda att om företagsägarna går i vinst så kommer det att gynna Sverige. Men då glömmer du (eller ignorerar) att de som tjänar mest på det är ju företagsägarna. Du mäter arbetskrafternas värde utifrån deras förmåga och intelligens. Du ser inte dem som människor utan som en kapital som ägs av företagen.

Anonym sa...

IT konsult i utlandet sager:
denna ytligt inkompetenta analys talar for att aven landstingspolitiker isafall bor bli foremal for "inshoring" fran laglonelander, da kunskap uppenbarligen ar en brist dar med.

Tro mig - du gor foretag och sverige an otjanst genom att lata folk med din begransade kunskap i problematiken kring systemutveckling styra i dylika fragor.

Din analysformaga ar simplistisk och okunnig - perfekt for giriga aktorer och deras lobby att utnyttja i en granslost cynisk marginaljakt.

Det handlar inte for en sekund om att ta in "kunnande". Svenska konsulters kunnande ar avsevart hogra an de indiska - i varldsklass, faktiskt. Bilden av indien som "kunskapsnation" inom it ar helt felaktig. Tank sjalv, om nivan vore hog - skulle det da inte se annorlunda ut i indien, tror du - som i stor utstrackning befinner sig pa u-landsniva?

Indiska och kinesiska "konsulter" kommer endast vara intressanta sa lange de ar beredda att jobba for peanuts. Seda drar "grashoppesvarmen" vidare, sa snart det sker en loneanpassning.

Du ar enfaldig som inte forstar det uppenbara och darmed en olamplig person att "foretrada folket". Men det ar resultatet av att ingen bryr sig om att rosta i lanstingsvalen, antar jag...ni bara "glider in" och vadrar era mundlader inom omraden ni inte forstar.

Christer Jonsson sa...

Tack för kommentarerna, även om jag inte delar dem. Det nationell chauvinism när man tror att vi inte behöver kompetens utifrån. Vad gäller Indien så har man fler civilingenjörer än Sveriges befolkning. Den utbildningen är av hög internationell klass. Sedan är det så att ska Sverige utvecklas behöver vi människor med andra erfarenheter och med andra bakgrunder. Så har de t varit historiskt och är fortfarande.