torsdag, augusti 20, 2009

Landstingen SKL och vaccinet

Oj vad man kan skruva en fråga. Ylva Johansson (s) har ägnat delar av sommaren åt att sprida oro och osäkerhet. Senast idag i Aftonbladet, där hon på fullt allvar försker beskriva läget som att allt hänger på SKL´s rekommendation och hur kostnaderna ska hanteras. Hon uppvisar en häpnadsväckande minnesförlust, på något annat sätt kan man inte förstå det. Det var under hennes tid första avtalet mellan landsting och stat slöts som innebär att landstingen har ansvaret fullt ut för vaccin och vaccinering medan staten enbart betalar den sk vaccingarantin. Den överenskommelsen gäller och alla landsting arbetar utifrån den tills eventuellt något annat sker. Vad gäller frågan om samverkan med kommuner och företagshälsovårder så pågår det arbetet runt om i landet och i den rekommendation vi kommer ta idag i SKL så kommer samverkan att poängteras ytterligare. Vi står inför en tuff process i höst och Ylva Johansson borde hålla sig för god att sprida oro och försöka skapa osäkerhet. Ge landstingen som är ansvariga stöd för arbetet i stället för att underminera förtroendet.

Sedan vad gäller frågan om avgift så är det så att det måste vara lika över landet och jag tror att det enda som är möjligt är att vaccinet blir fritt tillgängligt över hela landet för att vi ska få en maximal vaccineringsnivå. Den försäkringspremien får landstingen ta, även om jag kan tycka att det vore bra om staten bidrog till att betala den premien.

Inga kommentarer: