onsdag, november 19, 2008

västerviks tema på fullmäktige

Hur jämlik är vården i länet? Ja det är den fråga man verkligen kan ställa sig. Vi har gemensamt mellan allianspartierna försökt analysera läget och kan då se att det finns uppenbara olikheter som i många falla är till nackdel för den som bor i norra länet. Vi har därför ställt ett antal frågor till majoriteten inför nästa veckas fullmäktige i Västervik. Vi undrar över varför man inte verkställt beslut om palliativa vårdplatser i västervik, varför det inte ska finnas nåfon riktigt välfungerande ätstörningsenhet i västervik, varför man riskerar kirurgin i västervik eller om det finns en förhöjd risk för den som bor i delar av västerviks kommun att avlida vid ett hjärtstopp, jämfört med andra delar av länet. Vi hoppas få några svar, men också öka majoritetens medvetenhet och kunskap om de olikheter man är ansvarig för så att de börjar agera för att skapa en mer jämlik vård i länet. Det finns en hel del kvar att göra. Vi får se om de är beredda att ta sitt ansvar!

Inga kommentarer: