fredag, november 07, 2008

dogmatism

Häromdagen kunde man i tidningen läsa att ks ordförande i Emmaboda hade fått ett brev från två kvinnor som ville starta ett företag som skulle erbjuda äldreboende och hemtjänst. Ks ordförande hade förvisso, vänligt men bestämt, avvisat erbjudandet och skriftligen meddelat kvinnorna att det är inte aktuellt i Emmaboda. Detta eftersom det är inte en politik för socialdemokraterna i Emmaboda. Det som är offentligt ska vara offentligt! Tragiskt och tråkigt, men storyn blev ännu värre när jag på kvällen deltog i Alliansgruppens möte i Emmaboda. Det visade sig då att brevet hade funnits i kommunen ett par månader och aldrig stämplats in. Ej heller förmedlats till den nämnd som hantera äldreomsorgen - socialnämnden. Där visste man ingenting.
Nu handlade storyn både om dogmatism och begynnelsen till envälde. KS ordförande i Emmaboda verkar tro att nu när hon har majoritet behöver hon inte följa lagen och stämpla in material ej heller lämna det för beredning till den verksamhet som kan frågorna. Bekymmersamt enögt och begränsat!

Men det är väl tyvärr detta man får räkna med när man har en s majoritet som egentligen företräder fackliga organisationen kommunal och därefter socialdemokraterna och sist medborgarna.
Budskapet i Emmaboda är - tänk inget nytt eller som inte står i de röda dokumenten därför att det är otänkbart. Tragiskt och bekymmersamt för Emmaboda och vi som bor här!

Inga kommentarer: