söndag, november 02, 2008

dagordning för utvecklad primärvård

I fredags bröt kompromissen med majoriteten ihop om hur vi ska arbeta med att utveckla primärvården i länet. De försöker göra det till en fråga om tid, för mig är det en fråga om utveckling som tar tid och som inte kan vänta. De söker politiska poäng istället för konstruktiv dialog. Det är att beklaga.
För mig skulle en utvecklingsdialog handla om:
- hur ska vi utforma en nära vård i vårt län som möter en större del av människors behov på hemmaplan och nära
- hur ska vi kunna skapa förutsättningar för en utvecklad första linjens psykiatri för både barn och vuxna
- hur ska vi garantera människor i vårt län rätten till en fast vårdkontakt som verkligen gäller.
- hur ska vi ändra gränsen mellan sjukhusens insatser och primärvården
- hur ska vi skapa en reell möjlighet för medborgarna att kunna välja sin vårdgivare.
- hur ska vi skapa en än mer tillgänglig primärvård.
- hur ska det hälsobyggande arbetet se ut när vi nu tagit steget in i hälsocentraler?
- hur ska vi kunna möta behoven hos en allt äldre befolkning.

Det är detta som ett arbete om primärvården ska handla om, det är långt mer än det som regeringens kommande förslag om vårdval innefattar. Det är därför det inte finns någon direkt koppling till regeringen proposition och det är därför vänstermajoritetens hantering av frågan är konfrontativ och man väljer i sitt högmod att köra själva! Det är beklagligt för vården och länets medborgare.

Inga kommentarer: