lördag, november 15, 2008

framtiden vad är den?

Befinner mig denna helg på centerpartiets framtidskonvent. En del av processen att förnya politiken inför kommande år. Gladde mig på morgonen åt debattartikeln på dn debatt om hur vi ska skärpa kraven för att klara av klimatomställningen. Kunde notera att den direkt lett till ett antal motreaktioner. BRA! då har poängen med en debattartikel lyckats.

Konventet har ett antal parallella worksshops och har förstått att de ser olika ut. Jag har haft oturen att välja två där man inte är intresserad av oss som deltar. Det har blivit presentationer och paneldiskussioner. En om välfärden och finansiering och utformning och ett seminarium om den ekonomiksa krisen. Bra innehåll, men de leder inte framåt.
Jag kan tycka att om man samlar människor från hela landet så måste man ta tillvara den kunskapen. På välfärdsseminariet var vi säkert 60 pers, där de flesta arbetar med välfärdens frågor ute i landet men ingen dialog skapades. Detta trots att vi har politisk väldigt utmanande frågor framför oss såsom hur stora olikheter kan vi acceptera, hur klarar vi att finansiera den framtida väldfärden, hur tar vi vara på arbetsmotivationen hos dem som officiellt uppnår pensionsålder men som vill och kan arbeta vidare.
Det är frågor vi måste söka svar på, men det blev det ingen process för idag - tyvärr.

Inga kommentarer: