onsdag, november 12, 2008

tillgängligheten hög i allianslandstingen

Vid styrelsen idag så fick vi en redovisning av hur tillgängligheten fungerar i lanstinget. En sammanställning som sjukvårdsdirektören redovisade innebar att vi har minsta antal väntande i landet - enbart 17% som väntat mer än 90 dagar. Det är egentligen förskräckligt, för det är alldeles för många. Men samtidigt är det Sverigebäst och säger något om hur bra våra medarbetare arbetar med frågan.

Jag kollade dock på sammanställningen på ett annat sätt. Om man räknar ett snitt på de olika landstingen och hur många relativt som väntat mer än 90 dagar - så är det så att det är en kvalitetsskillnad mellan alliansstyrda landsting och vänsterstyrda. I de styrda landstingen så är det över 40% som väntat mer än 90 dagar, medans i de alliansstyrda är det knappa 33% som väntat mer än 90 dagar.
Det är ett underkännande av s landstingen och det illustrerar att vi som har ett ansvar för sjukvården har en lång vandring att göra innan vi kan säga att vi har en god tillgänglighet. Mycket återstår - men känns skönt att kunna skriva " Alliansen gör skillnad"

Inga kommentarer: