måndag, december 01, 2008

vad betyder en klinik?

Sjukvårdsstrukturer är en svår fråga. När vi gjorde strukturförändringarna 2003 - 2004 så var diskussionerna högljudda och stundtals hätska. Men sammantaget så gick det ganska bra. En av de frågor som då var svårlöst var hur kirurgin skulle och ska fungera i länet. Vi nådde en bred enighet om att Kalmar och Västervik skulle fortsätta och ha fullvärdig akutkirurgi 24 h - 365 dagar per år. Oskarshamn skulle i huvudsak få ett sk elektivt uppdrag dvs sköta planerade insatser och blir en välfungerande enhet för dagkirurgi. På det sättet skulle vi säkra att det fanns en möjlighet att dagtid hantera akutinsatser i Oskarshamn om så krävdes, men framförallt se till att vi kunde få bättre tillgänglighet på det som är den stora verksamheten i form av planerade ingrepp och som människor fått gå och vänta på. Sedan detta gjordes har det varit svårt att få ett tillräckligt stort flöde av patienter till oskarshamn och därmed n7ttja den kapacitet som funnits där. Under det senaste året har kliniken i Kalmar insett att Oskarshmans kirurgi skulle kunna hjälpa dem att klara vårdgarantin och man har medvetet börjat styra planerade insatser till Oskarshanm för behandling där. Jättebra! Nu vill man utveckla sin samverkan så att man blir en enhet och då växer frågorna om hur det påverkar hela den kirurgiska verksamheten i länet! Hur påverkar det utvecklingen i Oskarshamn? Jag för min del ser den hitillsvarande utvecklingen som något positivt - frivillig samverkan till nytta för båda sjukhusens verksamheter. Men en gemensam klinik väcker andra frågor, särskilt som en av idéerna är en gemensam läkarstab, då är frågan hur det slår för framtiden. Har du som läser detta funderingar eller synpunkter . skriv ett mail och tala om vad du tycker... christer.jonsson@ltkalmar.se

Inga kommentarer: