söndag, december 21, 2008

misslyckad s politik bevisar sig!

Hur fördelar sig rikedomen i Sverige? En SCB rapport, som redovisas i Barometern, visar på det vi alla vet om hur Sveriges förmögenhet är fördelad, dvs det är en lite äldre man och han bor utanför Stockholm möjligen i Skåne som har de största förmögenheterna. Det är resultatet av långvarigt misslyckat socialdemokratiskt styre av Sverige, där den bärande idéen varit omfördelning av välfärd genom högt skattetryck. Det resulterade i skapandet av ett jättestort utanförskap och snedfördelning av tillgångar. Det gjorde människor beroende av samhällstöd istället för att skapa möjligheter till eget arbete och egen försörjning.

Jag inser att vänster folket och sossar kommer att skylla på allt och alla andra, men sanningen är att deras politik låst in välfärdens möjligheter och stängt många ute. Därför är det bra att arbetslinjen återupprättats av Alliansregeringen och att nya möjligheter skapats för fler att bli förmögna genom eget arbete. Men SCB rapporten visar att det behövs fler mandatperioder med Alliansstyre för att bryta den sneda utvecklingen, det är utmaningen kommande två år att säkerställa detta.

Inga kommentarer: